Aixós és un vídeo de vídeos de la cançó “a curta distància”. Del primer streaming que vaig fer a ppis de confinament, el públic va acceptar el repte de gravar-se fent les respostes de la cançó.
Servida la paradoxa: “a curta distància” que justament és una cançó crítica amb les noves tecnologies versus el tacte, en aquests temps de confinament, les pantalles han “escurçat” distàncies.

Esperant abraçar-vos a tots/es a curta distància, mentrestant, ens veiem per la pantalla plàs-TICA.